KIES (scheiding) spel- en praatgroep

KIES staat voor: Kinderen In Echtscheiding Situaties. Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. KIES staat dan ook voor kiezen voor jezelf. Want kinderen willen na de scheiding van hun ouders helemaal niet kiezen, zeker niet tussen hun ouders. Hoe kinderen omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn, maar één ding is zeker: voor elk kind is een scheiding ingrijpend, ook voor kinderen en jongeren die dit niet direct laten zien.

Bij spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen en jongeren de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen gaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding.

Gevoelens op Papier Zetten bij Scheiding

Door het lotgenotencontact leren ze dat zij niet de enigen zijn met vragen en moeilijkheden, waardoor ze zich gesteund en gehoord voelen. Onderzoek, door de Universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat kinderen na het volgen van KIES de scheiding beter kunnen verwerken, lekkerder in hun vel zitten en dat het contact met de ouders verbetert.

In kleine groepen (er is een groep voor basisschoolleerlingen en een groep voor middelbare scholieren) en onder begeleiding van speciaal hiervoor opgeleide, gecertificeerde begeleiders van KIES-groepen komen de kinderen 8 keer 1 uur bijeen. Om je kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders of voogd. Kijk voor meer informatie over KIES op de website: www.kiesvoorhetkind.nl

Wil je liever dat je kind individueel begeleid wordt? Of wil je meer informatie over wat er voor onderwerpen aan bod komt? Ga dan hier naar de pagina voor individuele hulp bij scheiding.