Werkwijze

Intakegesprek

Ieder begeleidingstraject begint met een intakegesprek. In het intakegesprek vind ik het allerbelangrijkste dat we elkaar een beetje leren kennen. Ik ben benieuwd naar wie er tegenover me zit. Wie ben jij, hoe ziet je leven er uit, wat zijn je hobby’s, waar ben je goed in? Ik vind het ook belangrijk om iets over mezelf te vertellen, zodat je een indruk krijgt van wie er tegenover je zit en of je het wel ziet zitten om bij mij in begeleiding te komen.

Werkwijze met Gezin

Ik vind het belangrijk dat je je op je gemak voelt bij mij en dat er een klik is. Wanneer dat aan het einde van het gesprek niet zo blijkt te zijn en je het niet ziet zitten om verder te gaan, dan help ik je graag bij het vinden van een andere hulpverlener. No hard feelings 😉

Natuurlijk is er ook voldoende tijd en ruimte om de problemen en je hulpvragen in kaart te brengen. Samen stellen we doelen op voor de begeleiding: wat wil jij graag veranderd zien? Ook zullen we bespreken wat de verwachtingen zijn van de begeleiding en maken we afspraken over de voortgang van het traject.

Het intakegesprek duurt in principe drie kwartier; indien dit niet voldoende is wordt een vervolgafspraak gemaakt.

Therapie/begeleiding

Na het intakegesprek zullen we de begeleiding vrijwel altijd binnen twee weken starten. Indien nodig of gewenst kan voorafgaand aan of tijdens de begeleiding een (school)observatie worden gepland, om het probleem nog duidelijker in kaart te brengen.

Werkwijze Bewezen Literatuur

De begeleiding kan bestaan uit individuele gesprekken, een groepstraining, oudergesprekken en/of gezinsgesprekken.

De methodieken en technieken die worden gebruikt zijn bewezen effectief. Voorbeelden van veelgebruikte therapievormen zijn: Acceptance and Commitment therapy (ACT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie en bestaande evidence-based methodieken zoals Tim en Flapoor, Bedwing je Dwang en KIES (Kinderen in Echtscheiding Situaties).

Een begeleidingsgesprek duurt in de regel drie kwartier. Het overige kwartier wordt besteed aan voorbereiding en verslaglegging. Afhankelijk van de problematiek zijn 8 afspraken meestal voldoende.

Het kan voorkomen dat er behoefte is aan onderzoek met betrekking tot het probleem. In dit geval biedt Praktijk Samen Deelen de mogelijkheid om professioneel onderzoek te doen. Denk hierbij aan intelligentieonderzoek of psychologisch onderzoek. De resultaten geven meer inzicht in het probleem en maken duidelijk of verder onderzoek (bijvoorbeeld voor een diagnose) nodig is. Ik help je dan met de doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde organisatie.

Tussen- & eindevaluatie

In de regel vindt er na 5 consulten een tussenevaluatie plaats. Hierin worden de vorderingen besproken en wordt gekeken of de werkwijze nog steeds passend is. Indien nodig stellen we de doelen bij en passen we de frequentie van de afspraken aan. Soms kan er ook al worden afgesloten.

Iedere begeleiding eindigt met een eindevaluatie. Tijdens dit gesprek blikken we terug op de begeleiding, de gegeven adviezen en de gemaakte vorderingen.

Deze eindevaluatie betekent uiteraard niet dat je niet meer terug mag komen. Je bent altijd welkom voor een of meerdere herhalingsgesprekken of wanneer er een andere hulpvraag is ontstaan.