Werkwijze

Intakegesprek

Ieder begeleidingstraject begint met een intakegesprek. In het intakegesprek maken we kennis met elkaar, worden de problemen in kaart gebracht en stellen we samen doelen op voor de begeleiding. Ook zullen we bespreken wat uw verwachtingen zijn en maken we afspraken over de voortgang van het traject.

Het intakegesprek duurt in principe drie kwartier; indien dit niet voldoende is wordt een vervolgafspraak gemaakt.

Therapie/begeleiding

Na het intakegesprek zullen we de begeleiding vrijwel altijd binnen twee weken starten. Indien gewenst kan voorafgaand aan de begeleiding een (school)observatie worden gepland, om het probleem nog duidelijker in kaart te brengen. De begeleiding kan bestaan uit individuele gesprekken, een groepstrainingoudergesprekken en/of gezinsgesprekken.

De methodieken en technieken die worden gebruikt zijn bewezen effectief. Voorbeelden van veelgebruikte therapievormen zijn: cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptance and commitment therapy (ACT), oplossingsgerichte therapie en bestaande evidence-based methodieken zoals Tim en Flapoor, Bedwing je Dwang en KIES (Kinderen in Echtscheiding Situaties). 

Een begeleidingsgesprek duurt in de regel drie kwartier. Het overige kwartier wordt besteed aan voorbereiding en verslaglegging. Afhankelijk van de problematiek zijn 8 afspraken meestal voldoende.

Onderzoek

Het kan voorkomen dat u behoefte heeft aan onderzoek met betrekking tot het probleem. In dit geval biedt Praktijk Samen Deelen de mogelijkheid om professioneel onderzoek te doen. U heeft de keuze uit individueel onderzoek en gezinsonderzoek. De resultaten geven meer inzicht in het probleem en maken duidelijk of verder onderzoek (bijvoorbeeld voor een diagnose) nodig is. Wij kunnen u dan eventueel doorverwijzen.

Tussenevaluatie

Halverwege de begeleiding vindt een tussenevaluatie plaats. Hierin worden de vorderingen besproken en wordt gekeken of de werkwijze nog steeds passend is. Indien nodig stellen we de doelen bij en passen we de frequentie van de afspraken aan.

Eindevaluatie

Iedere begeleiding eindigt met een eindevaluatie. Tijdens dit gesprek blikken we terug op de begeleiding, de gegeven adviezen en de gemaakte vorderingen. Hiervan krijgt u ook een verslag mee naar huis.

Deze eindevaluatie betekent uiteraard niet dat u niet meer terug mag komen. U bent altijd welkom voor een of meerdere herhalingsgesprekken.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

Contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

  • Ruim 10 jaar ervaring
  • Persoonlijke zorg op maat
  • Professionele begeleiding

Volg ons:

Facebook Praktijk Samen Deeleninstagram Praktijk Samen Deelen

Aangesloten bij:

Praktijk Samen Deelen is aangesloten bij SKJ

Praktijk Samen Deelen is ACT4Kids Gecertificeerd

KIES Coach Doetinchem

Praktijk Samen Deelen is KIWA Gecertificeerd

Adres

Praktijk Samen Deelen

Bastinglaan 105
7006 EJ Doetinchem

Tel: 0314 - 84 61 44