Privacyverklaring

Privacy

Praktijk Samen Deelen vindt de privacy van haar cliënten heel belangrijk. We hebben echter wel wat gegevens nodig om ons werk goed te kunnen doen. In deze verklaring kunt u lezen hoe Praktijk Samen Deelen omgaat met uw persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op onze website (www.praktijksamendeelen.nl) en de diensten die wij aanbieden. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te maken van de website en/of de diensten van Praktijk Samen Deelen geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

Contact met Praktijk Samen Deelen

Wanneer u contact op wilt nemen met Praktijk Samen Deelen kunt u bellen, het contactformulier invullen op de website of mailen. Uw gegevens worden in de laatste twee gevallen naar info@praktijksamendeelen.nl gemaild. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact met u te kunnen leggen. Tijdens het eerste contactmoment zal Praktijk Samen Deelen uw persoonsgegevens (en in het kort uw hulpvraag) opvragen (indien dit nog niet gedaan is). Deze zijn enkel bedoeld om contact met u te kunnen leggen indien nodig. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Groep/klas, school
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Hulpvraag (in het kort)

Begeleiding en/of diagnostiek

Wanneer u uw kind aanmeldt voor begeleiding of diagnostiek zal Praktijk Samen Deelen, middels een aanmeldformulier, gedragsvragenlijst(en) en een samenwerkingsovereenkomst, nog wat andere gegevens bij u opvragen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (< 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

Deze gegevens hebben betrekking op de:

 • Hulpvragen / huidige problematiek
 • Gezinssituatie
 • Schoolsituatie
 • Voorgeschiedenis

De gegevens worden verzameld als voorinformatie voor behandeling en/of diagnostiek. Enkel op die manier kan in het behandeltraject goed aangesloten worden bij de cliënt en diens voorgeschiedenis en omgeving. Gedurende de begeleiding houdt Praktijk Samen Deelen een logboek bij van de begeleidingen met als doel een effectieve behandeling vorm te kunnen geven (goede voorbereiding en reflectie). Indien de begeleiding vanuit de gemeente vergoed wordt (middels een beschikking), moet Praktijk Samen Deelen de volgende persoonsgegevens doorgeven aan de gemeente (anders is vergoeding van het traject niet mogelijk):

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Verwijzer

Website

Op de website van Praktijk Samen Deelen worden gegevens verzameld door Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Praktijk Samen Deelen inzage in het bezoek op de website. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Praktijk Samen Deelen de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. Praktijk Samen Deelen kan niet zien wie (welke computer) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. U kunt ervoor kiezen geen cookies te accepteren. Dit kan via het menu van uw browser. Hoe u dit moet doen kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

Toegang

Enkel Nienke Lemmens-Deelen, eigenaresse van Praktijk Samen Deelen, heeft toegang tot bovenstaande gegevens en bewaart deze vergrendeld op haar computer en back-up schijf. Papieren documenten worden geordend en op een veilige plaats in de praktijk bewaard.

Gegevens verstrekken aan derden

Praktijk Samen Deelen mag gegevens niet zonder de toestemming van de gezaghebbende ouders verstrekken aan derden. In de samenwerkingsovereenkomst wordt daarom expliciet aan ouders om toestemming gevraagd om aan het einde van het behandeltraject relevante informatie over de behandeling met hun verwijzer te delen. Indien nodig zal daarnaast aan ouders een toestemmingsformulier worden overlegd om gegevens aan andere eventueel betrokken instanties op te vragen dan wel te verstrekken. De gezaghebbende ouders kunnen zelf kiezen of zij dit formulier tekenen of niet.

Bewaren en vernietigen

Dossiers van cliënten worden tot 15 jaar na beëindiging van de professionele relatie bewaard. Daarna worden deze vernietigd en verwijderd van de computer en back-up schijf en vernietigd. 15 jaar is een verplicht termijn voor (ortho)pedagogen (de sectorspecifieke wetgeving gaat daarmee boven de algemene regels van de AVG) (art. 7.3.8 Jeugdwet).

Recht van gezaghebbende ouder(s) en cliënt

De gezaghebbende ouders en cliënten zelf hebben recht op inzage, rectificatie of wissing van de gegevens. Tevens hebben zij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Wanneer gegevens met toestemming zijn verkregen, hebben de ouders het recht om de toestemming in te trekken. De gezaghebbende ouders kunnen in alle gevallen hun verzoek schriftelijk kenbaar maken aan Praktijk Samen Deelen (per e-mail of post). Indien u een klacht heeft over de manier waarop Praktijk Samen Deelen met uw gegevens omgaat, waarderen we het ten zeerste wanneer u hierover eerst in gesprek wilt gaan met ons. U hebt daarnaast het recht uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij SoloPartners, waar de praktijk bij is aangesloten.

Beveiliging

Praktijk Samen Deelen doet er alles aan om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alle gegevens van cliënten zijn op de computer beveiligd middels een wachtwoord (toegangswachtwoord voor PC en toegangswachtwoord voor document). Van de beveiligde gegevens wordt regelmatig een back-up gemaakt.

Wanneer Praktijk Samen Deelen persoonlijke documenten per mail verstuurt, zijn deze altijd beveiligd met een wachtwoord. Het document wordt enkel verstuurd naar de gezaghebbende ouders en niet naar derden (zoals de leerkracht). Mocht dit wel nodig zijn dan zijn de ouders hiervoor zelf verantwoordelijk.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Eventuele wijzigingen van onze website of diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig nog eens te lezen.

Vragen?

Hebt u vragen over de privacyverklaring? Neem dan contact met Praktijk Samen Deelen op.

Contactgegevens

Praktijk Samen Deelen
Nienke Lemmens-Deelen
Bastinglaan 105
7006 EJ Doetinchem
0314-846144
info@praktijksamendeelen.nl
KVK nummer: 57947902

Praktijk Samen Deelen werkt met veel zorg en aandacht aan de website. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Praktijk Samen Deelen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de geboden informatie.