Wat is een orthopedagoog?

Het woord orthopedagoog komt vanuit het Grieks en bevat de woorden ortho (juist of recht) en pedagoog (opvoedkundige). Een orthopedagoog is specialist op het gebied van opvoeding en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

Door middel van gedegen (psychologisch) onderzoek, gesprekstherapie en het aanleren van vaardigheden probeert de orthopedagoog deze problemen samen met het kind en/of de ouders op te lossen.

Het verschil met een kinderpsycholoog is dat een orthopedagoog breder kijkt dan het individuele kind. Omdat een kind dagelijks nauw verbonden is met allerlei andere personen en instanties, betrekt de orthopedagoog bij het oplossen van het probleem meestal ook het gezin, de school en de sociale omgeving van het kind.